ตำแหน่งงาน : RPA Developer
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
Job Responsibilities: • Design, develop, and maintain automations/solutions within the RPA platform. • Occasionally develop custom interfaces with frontend technology. • Troubleshoot and debug applications effectively and efficiently. • Ensure best practices for performance, quality and responsiveness on applications and systems. • Analyze, define and document system requirements for data, workflows, business processes, interfaces with other systems, auditing, reporting requirements and production configuration. • Analyze code for problem resolution and enhancements.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0 - 3
ทางด้าน: Qualifications: • Thai Nationality. • Bachelor's Degree in Computer Sciences or Information Technology. • 0 - 3 years of professional experience in programming (including scripting /coding), SQL and relational databases, and application development. • Experience with one or more RPA technologies (e.g. UiPath, BluePrism, WorkFusion) • Experience with Frontend technology is a plus such as Angular, ReactJS, Ajax etc. • Must be able to multitask and willing to work on multiple projects at a given time. • Ability to work to deadlines and manage expectations. • Strong analytical, creative, detail oriented and problem-solving skills.
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-100-3057 สามารถส่ง resume ได้ที่ recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้