ตำแหน่งงาน : Mobile Application Developer
จำนวน : 2 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
iOS Mobile Application 1 อัตรา / Android Mobile Application 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

- ร่วมกับ Vender และทีมในการพัฒนา Mobile Application ในโปรเจค 3BBTV Streaming Application
- ปรับปรุงการทำงาน Mobile Application ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงอัพเดตเวอร์ชั่นของ Application ให้สามารถใช้ได้กับ OS เวอร์ชั่นใหม่ๆได้
- ทดสอบการทำงาน Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- พัฒนาส่วนเสริมเพิ่มเติมบน Mobile Application เช่น API, Microservice
- Publish Application ขึ้นบน Store
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - ชาย/หญิง สัญชาติไทย
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที, ซอฟแวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความสนใจด้าน Application, Software
- มีประสบการณ์ด้านพัฒนา Mobile Application
o ตำแหน่ง iOS Developer: มีความรู้ Object-C / X-Code / Swift
o ตำแหน่ง Android Developer: มีความรู้ Android Studio / JAVA / Kotlin
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล 02-100-3138
ส่ง resume ได้ที่ recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้