ตำแหน่งงาน : Data/Marketing Analyst (3BB Broadband)
จำนวน : 3 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Marketing และ Customer Analyst ของบริการ 3BB Broadband จากแหล่งข้อมูลช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
• ร่วมกับทีม Big Data เพื่อจัดเตรียมข้อมูล การทำ Data Mining, Data Warehouse และ Clean Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้
• ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในด้าน Data Analyst เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้าน Customer & Marketing เช่นพฤติกรรมลูกค้า, การใช้งาน, การใช้บริการ, ความพึงพอใจ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น
• สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์มาขยายผลเพื่อประเมินผลลัพธ์, Marketing & Customer Insight ให้สามารถหา Solutions ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
• ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ใช้ผลวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหา Solution เพื่อประโยชน์สูงสุด
• จัดทำรายงาน และสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ที่สำคัญของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
• ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์การตลาด หรือเกี่ยวข้อง
• ยินดีพิจารณาผู้มีประสบการณ์ด้าน Marketing Analyst, Marketing Research, CEM เป็นพิเศษ
• มีความรู้ในการใช้เครื่องมือด้าน Data Analyst เช่น MS-Excel, Power BI, Tableau เป็น
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และการนำเสนอข้อมูล
• มีทักษะในการประสานงาน ทำงานเป็นทีม ชื่นชอบและเรียนรู้เทคโนโลยีเสมอ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:การตลาด,สถิติ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัสมินกรุ๊ป
ชั้นM 200หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ 8:00-17.00 น.
E-mail :Recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร 02-100-3025
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้