ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำ 3BB จ.ปทุมธานี)
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
- ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ออกตรวจสอบพนักงานขณะปฏิบัติงานตามหน้างานให้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่นช่างเทคนิค ช่างเดินสายติดตั้งอินเทอร์เน็ต

*สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน 3BB ประจำจ.ปทุมธานี (ตลาดรังสิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: ปทุมธานี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย
- ได้รับการรับรอง จป.วิชาชีพ
- มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, และทักษะในการแก้ปัญหา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- ยินดีพิจารณาผู้ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ เป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วุฒิปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สนใจส่งใบสมัครได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้