ตำแหน่งงาน : UI & Graphic Designer
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- รับผิดชอบงานด้าน Visual Graphic และ Webdesign สำหรับ 3BB TV Streamingn
- ออกแบบกราฟิค สำหรับ Website, Application (3BB TV)
- ออกแบบกราฟิค สำหรับสื่อการตลาด บน Social Media เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น
- ตัดตัวอย่างหนัง คลิปโฆษณา เพื่อทำโฆษณา บน Social Media เช่น Facebook, Tiktok เป็นต้น
- ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด, Content Creator ในการสร้างสื่อโฆษณาบนช่องทาง Digital Media
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน:

- เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขา กราฟฟิคดีไซน์, ศิลปศาสตร์, ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำ Artwork สำหรับ Digital Marketing, Website
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator หรือเทียบเท่า ในการออกแบบได้n
- สามารถตัดคลิปสั้น และใช้โปรแกรมตัดต่อเช่น Adobe Premier, Final Cut Pro หรือเทียบเท่าได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วุฒิ ป.ตรี สาขา กราฟฟิคดีไซน์, ศิลปศาสตร์, ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือเกี่ยวข้อ เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
**ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร + Portfolio มาได้ทาง
email: recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้