ตำแหน่งงาน : IT Support Officer (พญาไท)
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
- ดูแลอุปกรณ์ IT
- บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ IT
- แก้ไขปัญหาด้าน IT
- สนับสนุนงานด้าน IT นอกสถานที่
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เขต/โซน: พญาไท
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: - มีความรู้ความสามารถด้าน IT
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีใจรักในการให้บริการ
- สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้จะได้รับพิจารณาพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
E-mail : recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร โทร 02-100-3138
- GPS: [ละติจูด N 13.905575] , [ลองจิจูด E 100.521126]
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้