ตำแหน่งงาน : Software Project Manager
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• Oversee end-to-end project management of company Application / Software product
• Manage project scope of work, project roadmap, project schedule, and project budget.
• Manage all required resources for the project both in-house and subcontractors
• Identify most suitable technology and tools for your development team
• Track and analyze project performance to follow up the progress and solve problems
• Present regular project status upgrades to executive management.
• Attend conferences and training as required to maintain proficiency
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): มากกว่า5
ทางด้าน:
• Thai nationality only, Age 28 – 39 years old
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering or IT related fields
• At least 5-year experience in software project management
• Understand software architecture, high level workflow, and programming
• Certified PMP or CAPM would be advantage
• Experience in Agile and Scrum methodology is plus • Ability to lead the team, proactive, well organized, willing to learn new things, and focus on objectives
• Strong problem solving and analytical skill
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 28 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้