ตำแหน่งงาน : System Analyst
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานหรือลูกค้า
• แปลความต้องการของผู้ใช้ ลูกค้า และธุรกิจ ให้เป็น Technical Solution
• ออกแบบและพัฒนา Software Requirement Specification
• จัดทำเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น Database Diagram, User manual เป็นต้น
• ร่วมกับทีมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนา
• ร่วมกับทีม ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา และร่วมกันหาข้อแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้โครงการลุล่วงตามกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:

• สัญชาติไทย อายุ 25 - 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์, ไอที หรือเกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้าน System Analyst หรือ Business Analyst ที่เกี่ยวข้องกับงาน Software Development
• มีความรู้ด้าน programming, database design และ software development standards.
• มีความสามารถในการออกแบบ Diagram, Use case, Activity, sequence, Scenario
• มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (Under pressure and fast changing environment)
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - มากกว่า35
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้