ตำแหน่งงาน : Senior ISO Officer
จำนวน : 2 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO20000, ISO27001
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO20000, ISO27001
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่าง ๆ ให้ผ่านการรับรอง
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1 - 5
ทางด้าน: - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
- ป.ตรี สาขาสารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพในองค์กร
- มีความรู้ด้านระบบ ISO27001, ISO2000 โดยตรงหรือ ระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เช่น ISO9001
- ยินดีพิจารณาผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ IT, Data Center เป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:สารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้