ตำแหน่งงาน : Data Scientist
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
You will be a part of Big Data team of 3BB to provide business and customer data analyze

• Work with stakeholders throughout the organization to identify opportunities for leveraging company data to drive business solutions.
• Develop Machine Learning, Deep Learning, and AI algorithm to solve respective business cases and pain points.
• Communicate predictions and findings to management and other relevant teams through effective data visualizations, reports, and presentations
• Analyze customer-level data by applying data-mining techniques to better understand customers’ underlying needs and behavior and extract customer insights
• Apply descriptive and predictive modeling techniques to extend the right offer for targeted campaign to enhance customer experience
• Design and conduct analysis to support product & channel improvement and development
• Present key findings and recommendations to business counter parties and senior management on customer relationship management approach and strategic planning
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1 - 5
ทางด้าน:

• Bachelor degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Management Information System or an IT related field.
• Experience in SQL and Python (Pandas, Numpy)
• Knowledge in BigData Technologies like Hadoop, Apache Spark
• Knowledge in machine learning and deep learning (Tensorflow, Keras, Scikit-learn)
• Knowledge of Statistics
• Experience in Data Visualisation (Tableau) is a plus
• Eager to learn new technologies
• New grad is welcome
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:Computer Science, Computer Engineer, IT, Statistics, Mathematic or related field เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้