เกี่ยวกับ JAS

 

 
   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2525 ดำเนินการให้บริการและคำปรึกษา ด้านวิศวกรรม ซึ่งบริษัท ได้ก้าวเข้าสู่ วงการโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นบริษัทแนว หน้าในธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท เป็นผู้วางระบบวิศวกรรมโทรคมนาคมเบ็ดเสร็จให้กับ ภาครัฐ และ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ก่อนหน้านี้ คือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) หลังจากการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2540 จัสมินฯ ได้เปลี่ยน สภาพมาเป็นบริษัทแม่ สำหรับ โครงการสัมปทานที่บริษัทในเครือได้รับสิทธิ์ในการดำเนินงาน โดย จัสมินฯ มีรายได้ที่มั่นคงจากสัมปทานเหล่านี้ รวมทั้งรายได้จากบริษัทในเครืออีกด้วย

   จากการเจริญเติบโตอย่างสูงของ กิจการโทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต อีกทั้งการเตรียมตัวรับการเปิดเสรีโทรคมนาคมที่สมบูรณ์ บริษัทได้จัดสรร หาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และพันธมิตรเพิ่มเติมในภูมิภาค พร้อมวิสัยทัศน์ในการเพิ่มโครงสร้างพี้นฐานเพื่อเป็น การขยายโครงข่าย ที่ไว้วางรากฐานไว้อย่างดี เพื่อที่จะให้บริการโทรคมนาคมผ่านระบบ อินเตอร์ เน็ต อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

   จากการปรับโครงสร้างล่าสุด และศักยภาพ ที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทคาดว่า จะเป็นผู้ให้บริการ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบ ในส่วนของ บริษัท จัสมินฯ ได้ควบคุมโครงข่ายพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตที่ขยาย เพิ่ม เติมรวมทั้งการเชื่อมต่อกับสถานีภายนอก และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงกับศูนย์เครือข่ายหลัก ด้วยโครงข่ายสื่อสารผ่านระบบ อินเตอร์ เน็ต อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นโครงข่ายสื่อสาร

   ข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และทำให้การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสมบูรณ์แบบที่สุด ได้แก่ บริการเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (Virtual Private Network) , การส่งโทรสาร และเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต , การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับลูกค้าที่บริษัทต่างๆ รวมทั้งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทำให้ จัสมินฯ กลายเป็นผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้าน ภายใน 3 ปี

   นอกจากนี้ยังมีบริการด้านเว็บไซต์ครบรูปแบบ เช่นการฝากเว็บไซต์ และออกแบบโฮมเพจให้แก่ องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้รายบุคคล ในการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ตชั้นนำในประเทศไทย จัสมินฯ ได้ดำเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ โดยใช้อุปกรณ์ทันสมัย ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านวิศวกรรม ความรู้ความชำนาญ และเครือข่ายโทรคมนาคมหลักที่กว้างขวางทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบ กว่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายอื่นๆ

   การส่งเสริมการตลาดจะมุ่งเน้นที่ทั้งผู้ใช้บริการรายย่อย และองค์กรในส่วนของผู้ใช้บริการรายย่อยจะเน้นที่รูปแบบการใช้ชีวิต โดยการออกแบบเว็บไซต์ให้มีสีสัน และเข้าดูง่าย มีบริการแบบแปลกใหม่ ให้ความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนาน และมีข้อมูลครบครันสำหรับลูกค้าองค์กร จะให้บริการตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และอีคอมเมิร์ซรูปแบบต่างๆ ชื่อเสียงการให้ บริการด้านปฎิบัติการตลอด 24 ชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพ ของ จัสมินฯ นั้นทำให้บริษัทฯแตกต่างจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายอื่นๆ

   จัสมินฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ต และมุ่งหวังเป็นผู้นำธุรกิจในด้านนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ บริษัทได้ระดมทรัพยากรพละกำลัง และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามาารถระดับสูงทั้งใน และนอกประเทศ ทุ่มเทความพยายามและพลังในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่