สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทจัสมิน ยังคงมุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการขยายโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าโดยการเสนอแพคเกจที่หลากหลายและการออกแคมเปญใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ และขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่ใช้บริการ xDSL มาเป็น FTTx ทำให้ ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนลูกค้าถึง 3 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้า FTTx 1,027,000 ราย สำหรับจำนวนลูกค้า FTTx เพิ่มขึ้นสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 709,000 ราย เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 201,000 ราย

บริษัทมุ่งมั่นในการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับโครงข่ายทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง และยังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตตลอดไป

การขายสินทรัพย์เส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ซึ่งบริษัทดำเนินการอยู่นั้น จะทำให้บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อมาขยายและปรับปรุงโครงข่ายในการให้บริการและบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ บริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา 

(นายพิชญ์ โพธารามิก)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร