สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการบนเทคโนโลยี xDSL เป็น FTTx ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอแพคเกจที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าและรองรับคอนเทนท์ต่างๆ ได้มากขึ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและคงความเป็นผู้นำในด้านความเร็วในการให้บริการ รางวัล “The Best Fixed Internet Performances in 2019” ที่ nPerf แอปพลิเคชั่นที่ใช้ทดสอบความเร็วของเครือข่ายระดับโลกได้มอบให้แก่ 3BB สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของเครือข่ายในการให้บริการได้เป็นอย่างดี

ณ สิ้นปี 2562 ลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ของ 3BB มีจำนวนประมาณ 1.9 ล้านราย จากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมดประมาณ 3.2 ล้านราย ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง TTTBB KT Corporation และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการ IPTV จะเป็นบริการเสริมซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 3BB รวมทั้งช่วยลดการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า (Churn) ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2563

การลงนามในบันทึกข้อตกลง “Business Cooperation Framework” ร่วมกับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (“DTAC”) เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นจุดแข็งที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ๆ แต่ยังช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอีกด้วย

ในส่วนของการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมให้แก่กองทุน JASIF ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการชำระคืนหนี้ การลงทุนขยายธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมให้แก่กองทุน JASIF ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการชำระคืนหนี้ การลงทุนขยายธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นางสาวสายใจ คีตสิน
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร