บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานประจำศูนย์บริการ (เซ็นทรัลพระราม 3, โลตัสพร (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พระราม 3, พระราม 4, บางรัก, บางนา
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB
- นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดตั้ง
- ประจำบูธใกล้บ้านตามศูนย์ที่ระบุ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Internal Audit Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ
- Planning and conducting the internal audit upon the annual plan and goal.
- Oversee risk-based audits covering operational and financial processes.
- Provide recommendations for the improvement of the effectiveness of existing procedures.
- Follow-up and tracking the status of corrective action plan.
- Prepare audit report and communicate audit resulto business units and management team.
Front-End Developer (PHP) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
0
ไม่ระบุ
- ร่วมกับทีมพัฒนาในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง Website ใน Project ที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของ Website และการเชื่อมต่อกับ Application ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- แก้ไข ปรับปรุง และอัพเดท Website
พนักงานขายออกบูธ (บางเขน, พระราม 3, ลาดกระบัง) ราย (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : บางเขน, พระราม 3, ลาดกระบัง
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเทอร์เน็ต 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB

**สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (เกียร์ธรรมดา)**

โซนบางเขน (หลัง ส.บางเขน)
โซนจตุจักร (ซ.ประชาชื่น 39)
โซนลาดกระบัง (ฉลองกรุง ซ.19)

Developer (Backend Python) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
Developer Backend Web Application (Python)

- ร่วมกับทีมพัฒนา Application ใน Project ที่รับผิดชอบ
- พัฒนา software และ deploy บน SIT/UAT
- ทำงานร่วมกับ Engineer Infrastructure ในการติดตั้งระบบ
- ตรวจสอบการทำงานของ Application และการเชื่อมต่อกับ Application ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Network Engineer (NOC) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

• ดูแลและเฝ้าระวัง (Monitor) โครงข่าย Network, MPLS, IP-Service ของกลุ่มลูกค้าองค์กร
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโครงข่าย
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
System Engineer / System Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
0
ไม่ระบุ
-ดูแลระบบ Server Infrastructure, Operation System ที่รับผิดชอบ เช่น Web Server,Database Server, Streaming Server, Cloud, Application Server, Traffic Monitoring Server เป็นต้น
-ติดตั้ง ตั้งค่า อัพเดท Sever และ Application บน Server
-ดูแลและป้องกัน Server ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
-Monitor Usage และการทำงานของระบบ
-ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
-Back Up ข้อมูลตามแผนที่กำหนด
Network Engineer (ISP) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
Role Summary : Be a part of 3BB Network Planning team to manage ISP Network Infrastructure.

Responsibility :
- ISP Network Capacity management to serve overall mass (3BB Customer) and enterprise service.
- Manage and coordinate with supplier to deliver the design Network Solution or Services.
- Network infrastructure Design and Implement for Core Network and ISP network infrastructure.
- Analysis trend, monitoring a big data for identify the problem, problem solving and preventive maintenance.
- Discover a new technology to build, maintain network/system infrastructure
Graphic Designer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 2
ไม่ระบุ
-ร่วมกับทีม Marketing ในการวางแผนและออกแบบสื่อโฆษณาทางการตลาดของ3BB
-จัดทำสื่อ(Artwork & Graphic ) เพื่อโฆษณาบนช่องทางทั้งออนไลน์ เช่น Website , Social Media และออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์,โปสเตอร์,ใบปลิว เป็นต้น
-ติดตาม อัพเดท ข้อมูล เทรนและคอนเทนต์ต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้กับบริษัท
ช่างประจำอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
1
ชาย
-ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ลิฟต์,บันไดเลื่อน
-ซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขเหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งซ่อม
-ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ
-ดูแลระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
ช่างเทคนิค 3BB (โซนกรุงเทพและปริมณฑล) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0 - 1
ชาย
-ติดตั้ง/เดินสายให้กับลูกค้าผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต3BB (Fiber Optic,สายโทรศัพท์)
-แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต3BB
-ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย(Fiber Optic)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
พบทั้งหมด "10" รายการ // หน้าแสดงผล [1] (.0469 วินาที )